Skip to main content

ผช.รมว.แรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หารือสถานการณ์ด้านแรงงานจากสถานการณ์โควิด – ๑๙

pll_content_description

 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือ สถานการณ์ด้านแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – ๑๙ และผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรการเยียวยาและแผนการกระตุ้นการจ้างงานของรัฐบาล การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และแผนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP