Skip to main content

‘EJF’ เข้าพบ ‘ปลัดแรงงาน’ หารือข้อราชการ

pll_content_description

 

วันนี้ (23 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Dominic Thomson รองผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) และผู้จัดการโครงการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทย นอกน่านน้ำ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP