Skip to main content

รมว.”พิพัฒน์” ส่ง 5 เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานไปอิสราเอล เสริมทัพปฏิบัติภารกิจอพยพแรงงานกลับไทย

pll_content_description

      วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ส่งทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน จำนวน 5 คน  ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอลกลับประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 พร้อมกันนี้ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนบริจาคสมทบให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถออกมาทำงานได้ เนื่องจากต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่หลบภัย

      นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอลในขณะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลและทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลจำนวนมาก ในเรื่องนี้นั้นท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล ทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเสริมและสนับสนุนข้าราชการของสถานเอกอัครทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนไทยและพี่น้องแรงงานไทย จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและพยายามอพยพแรงงานไทยกลับประเทศให้เร็วที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

      และในวันนี้ ผมได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่อาสาและสมัครใจไปปฏิบัติภารกิจ จำนวน 5 คน เดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพอากาศ โดยเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการอพยพแรงงานไทย เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยประจำการอยู่ที่ฝ่ายแรงงานฯ มาก่อน จึงมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในการอพยพแรงงาน เพื่อไปสนับสนุนภารกิจ และเป็นกำลังเสริม เพื่อดูแลแรงงานไทยและช่วยเหลือภารกิจในการอพยพแรงงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะการรวบรวมแรงงานไทย ซึ่งจะนำเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สมาคม ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานครั้งนี้ด้วย เพื่อมอบให้กับทูตแรงงานที่อิสราเอล นำไปแจกจ่ายต่อให้กับแรงงานไทยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่หลบภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

      ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล เพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่ามี แรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน จำนวน 16 ราย เสียชีวิต จำนวน 24 ราย (รอยืนยัน) บาดเจ็บ 16 ราย (ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ 1 ราย) กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางกับทางสถานทูตฯ จำนวน 7,142 ราย จำแนกเป็น ผู้ที่ขอเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 7,058 ราย และแจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับ จำนวน 84 ราย ขณะนี้ เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 97 ราย

      สำหรับรายชื่อทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอลกลับประเทศไทยในครั้งนี้ จำนวน 5 ราย มีดังนี้
      1) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม
      2) นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
      3) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      4) นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      5) นายณฐกร จานเขื่อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

TOP