Skip to main content

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตหญิงและผู้นำหญิงขององค์กรภายใต้สหประชาชาติ (UN) รวมถึงมอบใบประกาศให้แก่ผู้ชนะการประกวด “Ambassador for a Day Contest” โดยมี H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of Switzerland ให้เกียรติต้อนรับ ณ ทำเนียบเอกอัครราชฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

          ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การร่วมงานในครั้งนี้ ได้ร่วมมอบใบประกาศและเฉลิมฉลองให้แก่ผู้ชนะการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับมุมมองประเด็นทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายเอกอัครราชทูตและผู้นำสตรีขององค์กรสหประชาชาติในประเทศไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ได้แสดงออกมุมมองเกี่ยวกับปัญหาหรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กในสังคม พร้อมอธิบายการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือดำเนินการช่วยเหลือในสถานการณ์นั้น ๆ รวมถึงให้แนวทางการสนับสนุนในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

          รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 25 คน ที่จะได้ทำหน้าที่เป็น Ambassador for a Day รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางการทูตในระดับสูง เข้าร่วมประชุม และทำกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานทูตร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กในสังคมต่อไป

——————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 มีนาคม 2564

TOP