Skip to main content

รมว. แรงงาน ต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

pll_content_description

 

   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายคิม เช พง (Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) และคณะ เข้าพบเพื่อหารือประเด็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP